Články ve zpravodaji

Na důležité věci a události se snažíme upozornit také ve zpravodaji města. Upozornili jsme tak například na veřejné projednání změny územního plánu a její možné negativní dopady na občany města. Do zářiového čísla zpravodaje jsme zaslali dva příspěvky, CTP park chce zatížit Bobravu novou dopravou a Přístup Modřic a Rajhradu k VRT. Plné znění článků najdete na https://spolecnepromodrice.cz/clanky-ve-zpravodaji/.