Naši kandidáti

1. Ing. Antonín Mazálek, Ph.D.

vysokoškolský učitel, 42 let

Dlouhodobě se zajímám o dění v Modřicích a vyjadřuji se k němu
veřejně. Opakovaně upozorňuji na nevhodnost masivní výstavby,
problémy severního obchvatu a další zátěže životního prostředí spojené
s územním plánem. Bohužel marně. Věřím, že Modřice mohou být
městem přívětivým pro lidi, nejen pro developery a nevhodná řešení je
možné změnit.

2. Roman Kraut

marketingový konzultant, 59 let

Modřice znám od dětství, dlouhý čas tak sleduji rozvoj Modřic. Naše
město hospodaří s nadstandardně vysokým rozpočtem, ale na jeho
vzhledu je to málo znát. Chci to změnit. Toto město potřebuje lidi, kteří
se nedívají na vlastní prospěch. Věřím, že společně to dokážeme změnit.

3. Ing. Tomáš Brabec

agronom, 26 let

Modřice jsou mým rodným městem a záleží mi na tom, jakým směrem se
budou rozvíjet. Chci, aby se staly příjemným místem pro výchovu dětí,
místem s dostatkem veřejných hřišť, zeleně a bezpečnými cestami.

4. Mgr. Petr Kroutil

IT manažer, 44 let

Modřice jsou obdařené dobrou polohou pro pohodlný život, ale také
velkou ekologickou zátěží. V současné době stojíme před zásadními
rozhodnutími. Byl bych rád, aby převážila pozitiva nad negativy v oblasti
našeho životního prostředí i dalšího rozvoje města. Záleží mi na tom, kde žiji.

5. Ing. Bc. Markéta Krautová

ekonomka, 42 let

V Modřicích jsem ráda trávila své dětství u babiček a vybrala jsem
si je pro svoji rodinu. Chtěla bych ale Modřice krásnější, vstřícnější
k seniorům i mladým rodinám, lépe využívající svůj potenciál. Modřice
potřebují změnu.

6. Ing. Kristýna Borková 

zahradnice, 26 let

7. Mgr. et Mgr. Tomáš Kratochvíl

právník, pedagog, 40 let

8. Ivana Gunin Suchnová

podnikatelka, 59 let

9. Ing. Bronislav Krejčí 

SW konzultant, 57 let

10. Bc. Pavel Krejčí

IT specialista, 36 let

11. Mgr. Jana Strouhalová

učitelka, 47 let

12. Eva Chomaničová

realitní makléřka, 52 let

13. Lenka Homolová

referentka Kooperativa, 42 let

14. MUDr. Libuše Mazálková 

lékařka, 42 let

15. Monika Škopová

manažerka, 43 let