Proč kandidujeme

Společně pro Modřice je sdružení nezávislých kandidátů, kteří sestavili kandidátku s podporou hnutí Starostů a nezávislých. Naši kandidáti jsou zkušenými profesionály v různých oborech. Své schopnosti a zkušenosti se rozhodli nabídnout pro rozvoj města Modřice.

Hlavním podnětem pro vstup do komunální politiky je pro naše sdružení nedostatečná komunikace vedení města s občany, malá informovanost občanů o důležitých záměrech a minimální možnost aktivně, společně s vedením města, diskutovat problémy, hledat řešení a podílet se na rozvoji města. Tento přístup byl zřejmý v případě nedávného veřejného projednání Změny č. 1 územního plánu města Modřice. Proti předloženému návrhu se postavila řada občanů s jasně formulovanými argumenty, přesto nedošlo k hledání společného řešení.

Naše město je umístěno mezi mnoha silničními komunikacemi, které limitují územní rozvoj města i podmínky pro zdraví obyvatel. V posledních třiceti letech došlo k velké výstavbě obchodních, výrobních a skladovacích areálů na katastru města a v jeho okolí. Další velké obchodní plochy jsou připravovány (Globus, Centrum nákupu Modřice II). Město Brno plánuje masivní výstavbu na polích v Přízřenicích a Heršpicích (cca 15 000 obyvatel a průmyslové plochy kolem železniční tratě). Páteřní komunikaci pro tuto novou zástavbu má tvořit Severní obchvat Modřic. Katastr Modřic bude zatížen i výstavbou Jižní tangenty, která zatíží hlukem Bobravu. Modřice dále protne vysokorychlostní železniční trať (VRT), která si pravděpodobně vyžádá přestavbu nádraží. Co o těchto záměrech víme? Jak o nich informuje město? Jaké mohou být jejich negativní dopady na kvalitu našeho života? Lze je minimalizovat?

Nesouhlasíme s vedením Severního obchvatu na 4,6 m vysokém náspu v těsné blízkosti obytné zástavby. Chceme aktivně řešit opatření proti hluku, prachu a vibracím z dopravy a VRT. Chceme zachovat stávající klidovou a relaxační zónu u rybníka, pokusit se o změnu kvality vody přepojením vodního zdroje. Chceme prosazovat rozšíření oblastí k relaxaci a odpočinku. Chceme komunikovat transparentně a věnovat stejnou pozornost všem částem města, včetně Bobravy. Jsme otevření hledat řešení. U projektů a akcí města přistoupíme k veřejnému ohlašování a projednávání. Věříme, že společně s vámi dokážeme dojít ke kompromisům schůdným co největšímu počtu zainteresovaných občanů. Samozřejmě podpoříme společenský, kulturní a sportovní život v naší obci. Vyzdvihneme potřeby seniorů i rodin s dětmi.